VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.9/10 (10 votes cast)

Hỏi – Ad cho mình hỏi Nam tuổi thìn 1988 và nữ tuổi dậu 1993  có hợp nhau không? Lên sinh con năm nào là hợp nhất?

Nam tuổi thìn 1988 và nữ tuổi dậu 1993  có hợp nhau không

Nam tuổi thìn 1988 và nữ tuổi dậu 1993  có hợp nhau không?

Trả lời

1/ Mậu hợp Quý.

2/ Thìn Dậu nhị hợp.

3/ Mạng Quý Dậu Kiếm phong Kim khắc Đại lâm Mộc. Nhưng Âm Kim không khắc được Dương Mộc, mà chỉ khắc về lý. Trong luận tuổi Lạc Việt thì mạng vợ dưỡng mạng chồng là tốt nhất; khắc mạng chồng là tốt nhì. Đôi này lấy nhau tốt.

Nam sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn mệnh Đại Lâm Mộc, tuy khắc về mệnh nhưng hai bạn lại có được Thiên can hợp (Mậu hợp Quý), có Địa chi hợp (Thìn hợp Dậu) nên hôn nhân vẫn hạnh phúc, gia đình hòa thuận, sung túc.

Nhưng tuổi vợ chồng dù tốt, hay xấu không phải yếu tố quyết định. Vấn đề là sinh con tuổi gì?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.9/10 (10 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
Nam tuổi thìn 1988 và nữ tuổi dậu 1993 có hợp nhau không?, 5.9 out of 10 based on 10 ratings